tazdiginez

Hvad er pinligt at købe?

82 posts in this topic

Jeg synes ikke der er noget, der er pinligt at købe - skænker det ikke en tanke. Heller ikke hvad andre køber.

Mht æg: var der faktisk noget med at burhøns faktisk havde det bedre end skrabeægshøns? Vi køber dog altid økologisk, men det er altså fordi, det er dem, jeg synes smager bedst ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg synes ikke der er noget, der er pinligt at købe - skænker det ikke en tanke. Heller ikke hvad andre køber.

Mht æg: var der faktisk noget med at burhøns faktisk havde det bedre end skrabeægshøns? Vi køber dog altid økologisk, men det er altså fordi, det er dem, jeg synes smager bedst ;)

 

Nej, burhønsene har ubetinget de dårligste forhold. Skrabehønsene har det dog kun minimalt bedre. Den eneste forskel er at skrabehøns "kun" må være ni høns per kvadratmeter, mens burhøns må være 13 (hvilket svarer til at hver høne går på et areal, der svarer til et A4 ark + et postkort = stort set uden rum til at røre sig :( ). Derudover skal stalden til skrabehøns være indrettet med reder og siddepind, heller ikke dette har burhønsene.

 

Her kan du se en oversigt over forskellene i opdræt af de forskellige slags høns:

 

Buræg

 • Hønsehus: Buræg er lagt af høns der lever i bure lavet af trådnet. Pladsen i burene svarer til at der er 13 høns på en kvadratmeter. Burene er stablet oven på hinanden i en stald som godt må være helt uden vinduer. I buret skal der være et sted med strøelse som hønsene kan bruge til støvbadning.

 • Hønsegård: Burhøns kommer aldrig ud af burene og har ingen mulighed for at komme ud i fri luft.

 • Næbtrimning: Det er normalt at burhøns har fået brændt eller skåret op til en tredjedel af deres overnæb af, mens de var små kyllinger. Det kaldes næbtrimning og skal forhindre at hønsene hakker hinanden.

 • Foder: Foderet til burhøns kommer fra konventionelle afgrøder, dyrket ved hjælp af syntetiske sprøjtemidler og kunstgødning. Ofte er der også anvendt gensplejsede afgrøder til foderet.

 • Opdræt: Inden de bliver sat ind i burene, er dyrene vokset op indendørs uden adgang til udearealer og uden mulighed for at følge deres natur ved at sandbade og sove på siddepinde.

Skrabeæg

 • Hønsehus: Skrabeæg kommer fra høns der går i flokke på mellem 3000 og 10.000 stk.

  I stalden må der være op til ni høns per kvadratmeter. Stalden skal være indrettet med reder og siddepinde. Mindst en tredjedel af arealet skal være dækket med sand, halm eller anden strøelse.

 • Hønsegård: Skrabehøns har ikke mulighed for at komme udendørs. Ej heller er der krav om vinduer i stalden, så en skrabehøne kan leve hele sit liv uden mulighed for at se solen.

 • Næbtrimning: Skrabehøns får trimmet næbene ligesom burhøns. Op til en tredjedel af overnæbbet brændes eller skæres bort.

 • Foder: Skrabehøns får ligesom burhøns konventionelt foder, produceret med brug af syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning og ofte gensplejsning.

 • Opdræt: Skrabehøns er vokset op på samme måde som burhøns.

Frilandsæg

 • Hønsehus: Frilandsæg kommer fra høns der indendørs har samme forhold som skrabehøns. Det vil sige flokke på 3000 – 10.000 høns, op til ni høns pr. kvadratmeter samt krav om reder og siddepinde i huset. Der er også krav om strøelse som sand eller halm på mindst en tredjedel af gulvet.

 • Hønsegård: Fritgående høns har adgang til et udendørs areal på minimum 4 kvadratmeter pr. høne.

 • Næbtrimning: Også fritgående høns får brændt eller skåret en tredjedel af overnæbbet væk, mens de er kyllinger.

 • Foder: Konventionelt. Det vil sige produceret ved brug af syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning og ofte gensplejsning.

 • Opdræt: Frilandshøns er vokset op på samme måde som burhøns og skrabehøns.

Økologiske æg

 • Hønsehus: Økologiske æg kommer fra høns der lever i huse med op til 3000 høns i en flok. Der må være op til seks høns pr. kvadratmeter i hønsehuset.

  Hønsene skal have siddepinde og reder. Mindst en tredjedel af gulvet skal være velforsynet med strøelse som halm eller sand.

  Strøelsen skal give hønsene mulighed for at støvbade, hvilket er en meget vigtig naturlig adfærd for dem. Ved at baske med vingerne og skrabe med fødderne under støvbadningen, kan hønsene fjerne overflødigt fedt og snavs samt eventuelt utøj fra deres fjer.

  Der skal være almindeligt dagslys i stalden.

 • Hønsegård: Økologiske høns skal – når vejret er til det – have adgang til et udendørs areal på mindst fire kvadratmeter pr. høne. Hønsegården skal være dækket af græs eller anden vegetation, desuden skal der være læ og beplantning.

 • Næbtrimning: Økologiske høns er de eneste der får lov at beholde hele næbet hele livet. Det er simpelthen forbudt at næbtrimme dem.

 • Opdræt: Økologiske høns skal have levet under økologiske forhold hele livet. Det vil sige at de også som kyllinger skal have adgang til fri luft, mulighed for at sandbade og så videre.

 • Foder: Økologiske høns får økologisk dyrket foder. Det vil sige at der ikke er brugt syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning eller gensplejsning i produktionen af foderet. Dog må fem procent af foderet være ikke-økologisk, hvis der ikke kan skaffes tilstrækkeligt meget økologisk foder. Men under ingen omstændigheder må foderet være gensplejset.

  Økologiske høns er de eneste høns, der skal have adgang til grovfoder som eksempelvis græs, ensilage (konserveret grøntfoder), gulerødder eller roer. Grovfoderet er vigtigt for hønsenes fordøjelse og dermed for deres velfærd.

 

Det vil sige at alle høns der ikke er økologiske, får trimmet (beskåret eller brændt) deres næb. Alle høns der ikke er økologiske, bliver fodret med foder der er sprøjtebehandlet, kunstgødet og ofte gensplejset. Alle høns der ikke er økologiske, er vokset op under forhold, der forhindrer dem i at udøve deres naturlige adfærd og strider derfor faktisk mod dyreværnslovens § 2., der siger at:

 

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Mht næbtrimning så fandt jeg dette

" Økohøns og burhøns får ikke næbbet trimmet. Det er relativt nyt at burhøns ikke bliver næbtrimmet. Det er faktisk stadig tilladt men man gør det ikke mere da det ikke er nødvendigt. Skrabe- og fritgående høns får ofte næbbet trimmet pga. flokkenes størrelse. Øko-høns bliver ikke næbtrimmet - det er ikke tilladt. Grunden til at man trimmer næbbene er for at undgå at hønerne piller fjerene af sig selv og hinanden og hakker hinanden til blods/døde. Problemet er værst i store flokke og hvis dyrene keder sig. Man kan også for en god del avle sig væk fra problemet ved at sørge for kun at avle på høner som ikke har tendens til hakke og pille fjer. Men i en stor flok vil der altid være nogen -og hvis først nogen begynder så er der andre der kopierer. Monkey see - monkey do..."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Mht næbtrimning så fandt jeg dette

" Økohøns og burhøns får ikke næbbet trimmet. Det er relativt nyt at burhøns ikke bliver næbtrimmet. Det er faktisk stadig tilladt men man gør det ikke mere da det ikke er nødvendigt. Skrabe- og fritgående høns får ofte næbbet trimmet pga. flokkenes størrelse. Øko-høns bliver ikke næbtrimmet - det er ikke tilladt. Grunden til at man trimmer næbbene er for at undgå at hønerne piller fjerene af sig selv og hinanden og hakker hinanden til blods/døde. Problemet er værst i store flokke og hvis dyrene keder sig. Man kan også for en god del avle sig væk fra problemet ved at sørge for kun at avle på høner som ikke har tendens til hakke og pille fjer. Men i en stor flok vil der altid være nogen -og hvis først nogen begynder så er der andre der kopierer. Monkey see - monkey do..."

Faktisk er ca 95% af alle æg pakket i dk fra ikke næb trimmede høns ifølge fødevarerministeriet. "Danske æg" koncernen køber nemlig ikke længere fra næb trimmede høns :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Åh jeg kan godt blive lidt flov når kurven er proppet med alt for meget junk og nem mad løsninger - især hvis det sker for ofte da jeg bor i et lille lokal samfund lige overfor Brugsen - især er det pinligt fordi de har en kasseassistent som skal kommentere på ens indkøb og synes hun har skulle kommentere at jeg er kæmpe nu jeg er gravid (jeg er absolut ikke særlig stor og kan passe mit almindelige tøj endnu - dumme ko) - men den kasseassistent har vi også indgivet flere skriftlige klager over til hendes arbejdsgiver over hendes væremåde - jeg vil fandeme ikke udstilles og kommenteres på når jeg handler - NÅ. 

 

På apoteket tænker jeg ikke over det - men har faktisk heller aldrig købt kondomer, hæmoridecreme eller andet i den dur - kunne snildt tænkes jeg ville blive flov over det  :unsure

 

Åh at komme fra småsamfund og bo i små samfund og været banket ind i hovedet med Åh nej hvad tænker naboen ikke - kan faktisk godt gøre at jeg ikke køber det junk jeg har lyst bare fordi jeg ikke vil være flov (det jo så effektivt nok der) - jeg har fx. aldrig kunne købe take away til bare en - så hvis jeg har været alene hjemme og haft lyst til pizza har min mand ringet fra job og bestilt 2 pizzaer for mig og så har jeg hentet dem - så har han spist sin kold når han kom hjem - det er virkelig latterligt men åh sådan har jeg det - vil ikke udstråle den der du er ensom og æder klamme ting. 

 

Jeg dømmer aldrig andre og heller ikke da jeg arbejdede som kasseasssistent i flere år. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Jeg syntes det er lidt pinligt at købe chips og sodavand - især hvis det er det eneste der er i kurven! 

 

For nogle år siden, da jeg stadig var sammen med min eks og ikke havde fået min mens, var jeg jo lidt bekymret for om jeg var gravid ( jeg skulle bare ikke være gravid med ham :-) ) 

Nå men jeg får fat i graviditetstesten og lagt den på båndet og gudhjælpe mig om kassedamen ikke kommentere det og ønskede mig held og lykke! Arrgh - smilede pænt og håbede på at hendes lykønskninger ikke hjalp! ( hvilket de heldigvis ikke gjorde - min mens kom fire dage senere ;-) ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Da jeg var i Portugal i 5 mdr. uden min mand, kom jeg hjem en enkelt weekend. Jeg var ikke på p-piller der, men skulle heller ikke være gravid, så han handlede rødvin og kondomer - intet andet!

Det ville jeg have syntes var en pinlig sammensætning og som kasseassistent ville jeg nok have smilt lidt indvendig og helt sikkert sagt "god weekend" :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonce ♥

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now