As a result, it became possible to get rid of diseases which previously could not only in the treatment, but also diagnose. These reveal otherwise to fight with them, which leads to a chronic process. One such disease is mycoplasma. When the menu development, taking into account the chemical composition of the diet is recommended to use the following products: But do not limit yourself and suffer many things, looking sadly herring. You can not suddenly stop using salt. For this we must kektra buy atomoxetine without prescription get used to the postepenno.Primenenie honey with pelvic inflammatory disease and urinary tract successfully practiced in traditional medicine. And modern doctors have noted a positive effect of the use of this magic ball. After the training is very hard. There should turn morally and physically. And hypertension is doubly difficult because they are afraid of disturbing serdtse.Posle first month, only half of patients cured with antibiotics. Why is this happening? The fact that a chlamydia organism can move, in particular, persifitsiruyuschuyu shape.

Børnepenge

Alt om børnepenge. Se hvilke regler som er gældende på området omkring børne- og ungeydelse – i daglig tale kaldet børnepenge.

Hvem kan få børnepenge

Du kan få børnepenge, hvis du har forældremyndigheden over et eller flere børn. Du skal dog være fuldt skattepligtig i Danmark, og dine børn skal opholde sig i Danmark.

Pengene bliver helt automatisk udbetalt til din nemkonto, så du skal altså ikke skrive nogle ansøgninger eller andet for at få dem.

Så mange børnepenge får du

Her kan du se taksterne for 2017

0-2-årige: 4.491 kr. udbetales per kvartal
3-6-årige: 3.555 kr. udbetales per kvartal
7-14-årige: 2.796 kr. udbetales per kvartal
15-17-årige: 932 kr. udbetales per måned (ungeydelse)

Børnechecken er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger 732.900 kr., så vil din børnecheck blive sat ned med 2 pct. af det beløb, hver af jeres indkomster overstiger 732.900 kr. med.

Der har tidligere været er loft på, hvor mange børn du kunne få udbetalt børnepenge for. Men det loft er fjernet, så du får børnepenge for alle dine børn uanset antallet.

Hvornår bliver børnepengene udbetalt

Børnepengene udbetales forud kvartalsvis til din nem ID konto, du kan se nedenunder, hvornår pengene skal være til disposition på din konto.

20. januar
20. april
20. juli
20. oktober

Pengene bliver første gang udbetalt kvartalet efter, at retten til børneydelsen er opnået. Dvs. hvis dit barn er født 31. januar, så får du først pengene 20. april. Er dit barn født 1. april får du først pengene 20. juli osv.

Udbetaling af ungeydelse fra 15-17 år

Når dit barn bliver 15 år hedder det ungeydelse. Ungeydelse udbetales forud månedsvis, du kan se nedenunder, hvornår pengene skal være til disposition på din konto. Ydelsen bortfalder når barnet fylder 18 år.

Beløbet for de 15-17-årige børn er på: 928 kr. i 2016 og udbetales 1 gang hver måned.

20. januar
18. februar
18. marts
20. april
19. maj
20. juni
20. juli
19. august
20. september
20. oktober
18. november
20. december

Børn der bor i udlandet

Børn der er danske statsborgere men bor i udlandet er også berettiget til at modtage børnefamilieydelse, såfremt de ikke modtager nogen bidrag i det land, hvor de er bosat.

Børn, der opholder sig kortvarigt i udlandet kan godt få børnefamilieydelse, hvis det er en kortvarig ferie eller hvis barnet skal gå i skole i udlandet, men det skal godkendes af din kommune.

Børn af selvstændig erhvervsdrivende

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdstager og kommer fra et EU eller EØS land kan du stadig have ret til børnepenge, men det er en individuel vurdering din kommune skal tage.

Barnet må ikke være i et ægteskab eller modtage en anden offentlig ydelse. Hvis børnepengene skal udbetales til en anden person end barnets mor, skal du henvende dig til din kommune.

Gældende skatteregler for børnepenge

Du skal ikke betale skat af børnefamilieydelsespengene, og de tæller heller ikke med i indtægtsgrundlaget, når der bliver beregnet sociale ydelser eller SU.

Nye regler for ydelser til familier med børn

Pr. 1. januar 2011 blev børnefamilieydelsen delt op i hhv. Børneydelse og Ungeydelse, som har medført, at jo ældre barnet bliver, jo mindre får du i børnefamilieydelse. På borger.dk kan du læse mere om børnepenge