Samværsaftale

Når man som forældre går fra hinanden, kan der nemt opstå konflikter om, hvornår man hver især har ret til samvær med børnene. Dette kan skabe utryghed og uro, der kan have negativ indflydelse på børnenes ve og vel.

Derfor er det en rigtig god idé at få lavet en god og struktureret samværsordning. Med en skriftlig aftale om samværet (samværsaftale), kan I som forældre få aftalt og skemalagt, hvornår I hver især skal have samvær med jeres børn, og hvordan ferier og højtider skal fordeles mellem jer.

Punkter i en samværsaftale

En samværsaftale giver mulighed for flere kombinationsmuligheder for samværet, og der tages også højde for praktiske forhold såsom transport i forbindelse med samværet. Mere præcist skal I tage stilling til følgende forhold:

Hvilken samværsordning i ønsker (weekendsamvær, weekendsamvær med ugedage eller ugesamvær – deleordning)

Hvilke ugedag samværet skifter og hvad tid på dagen

Annonce ♥

Hvordan jul og nytår fordeles

Hvordan sommerferie, påskeferie, efterårsferie og juleferie fordeles

Hvem der sørger for transport i forbindelse med samværsskiftet, og hvem der betaler omkostningerne hertil

Annonce ♥

I får altså taget stilling til alt det, der er nødvendigt for at skabe en god samværsordning. På den måde bliver der skabt faste rammer og struktur for, hvornår jeres børn skal være hos jer hver især, hvilket skaber tryghed og ro for børnene.

Samtidig kan I undgå misforståelser og uenigheder, da det hele er skrevet ned og dokumenteret.

Det betyder også, at hvis der på et tidspunkt opstår problemer med at overholde aftalen, kan I få hjælp fra fogedretten til at løse problemerne, så samværet igen kan følge aftalen.

Annonce ♥


Børnene kommer først

Selvom der er en masse følelser involveret, når I som forældre skal blive enige om, hvornår I hver især skal have tid med jeres børn, skal I altid huske på, at jeres børns behov skal være i fokus. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for netop jeres børn, når I udformer samværsaftalen.

Lav en samværsaftale online på 10 minutter

Selvom en samværsaftale er et juridisk dokument, er der hverken behov for at gå til advokat eller betale dyre summer. I har nemlig mulighed for selv at udarbejde en samværsaftale hjemmefra ved blot at besvare en række spørgsmål online. Læs mere om en samværsaftale her.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legaldesk.dk, hvor du nemt online kan lave dine egne juridiske dokumenter såsom samværsaftale, testamente, børnetestamente, ægtepagt og fuldmagter.

Annonce ♥