Dine rettigheder til omsorgsdage

En fridag med fuld løn sammen med dit barn lyder da næsten for godt til at være sandt, men det er rent faktisk muligt. Rigtig mange forældre har nemlig ret til at holde en eller flere omsorgsdage om året. Er du klar over, om du har ret til omsorgsdage? Få svar på dette her.

Har jeg ret til at holde omsorgsdage?

Hvorvidt du har ret til at holde omsorgsdage, afhænger af, om du er offentligt ansat eller ansat i en privat virksomhed.

Offentligt ansat
Hvis du er offentligt ansat, har du ret til at holde to årlige omsorgsdage per barn indtil det år, hvor dit barn fylder 7 år. Retten til omsorgsdage gælder både mødre og fædre og uanset om du er fuldtidsansat, deltidsansat eller studentermedhjælper.

Privatansat
Hvis du er privatansat, er det ikke sikkert, at du har ret til omsorgsdage, det afhænger af den enkelte arbejdsplads. Det betyder, at hvis du har ret til omsorgsdage, så skal det enten være angivet i din ansættelseskontrakt, personalehåndbogen eller den overenskomst du måtte være omfattet af


Hold dine omsorgsdage, når du vil

Der er i udgangspunktet ingen regler for, hvornår omsorgsdagene skal afholdes, så længe du giver din arbejdsgiver besked om det i så god tid som muligt. Hovedreglen er, at din arbejdsgiver skal give dig lov til at holde din omsorgsdag, når du ønsker det, medmindre at det er uforeneligt med dit arbejde.

Annonce ♥

Der behøver heller ikke være nogen specifik årsag til, hvorfor du vil afholde din omsorgsdag. Dit barn behøver eksempelvis ikke at være syg, som er tilfældet, hvis du skal holde barnets første sygedag. Om du ønsker at holde hele eller halve omsorgsdage eller afholde dem på timebasis, er også helt op til dig.

Andre regler for offentligt ansatte i 2005

Reglerne om omsorgsdage for offentlige ansatte blev ændret i 2005. Det betyder, at hvis du var offentligt ansat i 2005 og fik et barn før den 1. oktober 2005, har du i alt ret til 10 omsorgsdage per barn, som skal afholdes inden dit barn fylder 18 år.

Hvis du skifter job mellem statslige arbejdspladser, vil dine resterende omsorgsdage blive overført til dit nye job, hvis altså ikke du har afholdt alle de 10 omsorgsdage endnu.

Annonce ♥

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legaldesk.dk, hvor du nemt online kan lave dine egne juridiske dokumenter såsom testamente, børnetestamente, ægtepagt og fuldmagter.