Forældremyndighed

Når du venter barn, oplever du måske, at spørgsmål du aldrig har undret dig over før, begynder at melde sig. Med barnet følger der nemlig en del praktiske overvejelser. Hvordan forældremyndighed fordeles mellem forældre er én af de ting, mange er i tvivl om. Læs med og bliv klogere.

Hvad indebærer forældremyndighed

Når et barn bliver født, fødes det med retten til at blive passet på og beskyttet mod trusler af enhver art. Den ret medfører en tilsvarende pligt for den eller de personer, der har forældremyndigheden.

Det betyder, at når du får forældremyndighed, bliver det dit job at skabe trygge rammer for barnet, du skal altså varetage barnets tarv.

Den gravide får automatisk forældremyndighed, når barnet fødes, men når faderen eller en medmor skal have forældremyndighed, kommer den faktisk ikke altid af sig selv.

Hvordan får vi fælles forældremyndighed

Alt afhængigt af jeres situation, kan der være forskellige ting, I skal gøre aktivt for, at I begge får tildelt fælles forældremyndighed.

Annonce ♥

Nedenfor kan du se, hvordan forældremyndighed fordeles i de mest hyppige familiekonstellationer. Bemærk at dette kun gælder, så længe den gravide ikke har født.


Jeg er gift med faderen til mit barn
I får fælles forældremyndighed, når barnet fødes.

Jeg er ikke gift med faderen, men vi bor sammen
Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse i ti måneder op til, at barnet bliver født, kan I få fælles forældremyndighed. Faderen skal blot senest 14 dage efter fødslen anerkende faderskabet over for Statsforvaltningen. Dette foregår på Borger.dk via en Omsorgs- og ansvarserklæring.

Annonce ♥

Jeg er separeret eller skilt fra faderen til mit barn
Hvis du er skilt eller separeret fra faderen til barnet, når barnet bliver født, skal faderen anerkende faderskabet på samme måde som ved ugifte samlevende (ovenfor). Faderen kan også blive dømt til faderskabet ved retten, og vil som udgangspunkt også få tildelt fælles forældremyndighed.

Medmoderskab
I 2013 trådte reglerne for medmoderskab i kraft, hvilket i højere grad ligestiller forældrepar af samme køn med forældrepar af modsatte køn. Du kan finde alle de nødvendige informationer angående forældremyndighed og medmoderskab på Statsforvaltningens hjemmeside.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legaldesk.dk, hvor du nemt online kan lave dine egne juridiske dokumenter såsom samværsaftale, testamente, børnetestamente, ægtepagt og fuldmagter.

Annonce ♥