Børnetestamente

Et børnetestamente er vigtigt, men alt for mange forældre undlader at oprette dette. Men hvem skal tage sig af jeres barn, hvis I går bort?

Selvom tanken er ubeskrivelig svær, bør I som forældre tage stilling til, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres barn, hvis I går bort, mens jeres barn stadig er mindreårig.

Statsforvaltningen bestemmer

Det er nemlig ikke gudforældrene, der automatisk overtager forældremyndigheden, som mange ellers tror. Hvis et barn bliver forældreløs er det derimod Statsforvaltningen, der bestemmer, hvem der skal tage sig af barnet, uanset om barnet har gudforældre.

Statsforvaltningen vil i beslutningen forhøre sig blandt familie og nære venner for at undersøge, hvem der har ressourcer og ønsker at tage sig af barnet.

Det betyder, at selvom I har valgt gudforældrene i den tro, at de skulle overtage forældremyndigheden, og selvom gudforældrene ønsker dette, er det nødvendigvis ikke dem, der bliver tildelt forældremyndigheden.

Annonce ♥

Få indflydelse med et børnetestamente

Hvis I som forældre vil have indflydelse på, hvem der skal overtage forældremyndigheden over jeres barn, skal I lave et børnetestamente. Et børnetestamente er en erklæring, hvor I tilkendegiver, hvem I ønsker skal overtage forældremyndigheden, hvis det værst tænkelige skulle ske.

Statsforvaltningen vil i afgørelsen tage hensyn til jeres ønsker og begrundelse, der er tilkendegivet i børnetestamentet. Hvis der er en god begrundelse for jeres valg, vil Statsforvaltningen have nemmere ved at træffe en afgørelse, der tilgodeser jeres ønsker.

I et børnetestamente kan I ønske, at forældremyndigheden skal tildeles en enkeltperson eller et par, som I og jeres barn har et tæt og godt forhold til.

Annonce ♥

Med et børnetestamente kan I altså få indflydelse og på den måde bedst muligt sikre at jeres barn får en tryg opvækst i velkendte rammer, uanset hvad fremtiden bringer.

Opret let et børnetestamente

Det er tit forbundet med besvær og mange penge at lave juridiske dokumenter. Det behøver dog hverken at være dyrt, besværligt eller tidskrævende, for det er nu muligt selv at lave børnetestamenter hjemmefra ved blot at besvare en række spørgsmål online – læs mere om et børnetestamente her.