Barns første sygedag

Hvis dit barn pludseligt bliver syg eller kommer til skade, har du så ret til lovligt fravær fra dit arbejde? Du har sikkert hørt udtrykket “barnets første sygedag”, men er du egentlig klar over, hvad det indebærer og hvem der har ret til at holde barnets første sygedag? Læs med her og få svar.

Hvad er barnets første sygedag

Hvis dit barn bliver akut syg eller kommer til skade i skolen eller daginstitutionen, kan du have ret til at holde fri fra dit arbejde og altså holde barnets første sygedag. Barnets første sygedag skal tages bogstaveligt. Der skal altså være tale om den første dag, hvor dit barn bliver syg.

Det betyder, at hvis dit barn bliver syg på en søndag, kan du ikke holde barnets første sygedag om mandagen, da man må antage, at du haft tid til at finde alternative pasningsmuligheder som eksempelvis dit barns bedsteforældre.

Derudover er det kun muligt for den ene forælder at holde barnets første sygedag, selvom I begge har retten til det.


Må jeg holde barnets første sygedag

Alle lønmodtagere har ret til at holde barnets første sygedag, med mindre andet er angivet i en eventuel overenskomst, som du er omfattet af. Nogle overenskomster giver også ret til barnets anden sygedag.

Annonce ♥

For at holde barnets første sygedag skal der være tale om “akut opstået sygdom” og din tilstedeværelse skal være “tvingende nødvendig”. Barnets første sygedag tager nemlig udgangspunkt i “Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager”.

Der er ikke nogen klar definition af, hvad akut sygdom er eller hvornår din tilstedeværelse er tvingende nødvendig, derfor er det et fortolkningsspørgsmål og op til den enkelte arbejdsplads og/eller overenskomst.

Får jeg løn på barnets første sygedag

Om du får løn på barnets første sygedag afhænger af de specifikke regler, du er omfattet af. Dog er udgangspunktet, at barnets første sygedag kun giver dig ret til lovligt fravær og ikke fravær med løn.

Annonce ♥

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du gennemgå din ansættelseskontrakt, læse i personalehåndbogen eller kontakte din fagforening eller arbejdsgiver.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legaldesk.dk, hvor du nemt online kan lave dine egne juridiske dokumenter såsom testamente, børnetestamente, ægtepagt og fuldmagter.