Barn rejse uden mor og far

Ferie med bedsteforældre, familiebesøg eller måske et skoleophold i udlandet er for mange børn en fantastisk sjov og lærerig oplevelse.

Det er dog vigtigt som forældre at være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer, at et barn rejser alene eller uden sine forældre, medmindre barnet medbringer en skriftlig erklæring fra forældrene.

Det enkelte land bestemmer

Hvis jeres barn skal rejse til udlandet alene, med andre voksne eller kun med den ene forælder, kræver nogle lande en skriftlig erklæring (samtykkeerklæring) fra jer som forældre om, at jeres barn har ret til at rejse alene eller uden jer.

Uden en samtykkeerklæring kan jeres barn risikere at nægtes ind- eller udrejse af destinationslandet. Derfor er det meget vigtigt, at undersøge hvad der gælder for det enkelte land inden afrejse.

Der findes ikke en fuldstændig liste over de forskellige landes ind- og udrejseregler, så det anbefales at kontakte destinationslandets ambassade eller konsulat for at få klarlagt, hvad som gælder.

Annonce ♥

Skriftlig dokument sikrer dit barn

En samtykkeerklæring er et dokument, hvor en eller begge forældre giver en anden person eller andre personer ret til at rejse med et mindreårigt barn til udlandet. Generelt skal en samtykkeerklæring indeholde følgende oplysninger:

-Barnets navn, adresse, fødselsdato, pasnummer og nationalitet

-Eventuelt ledsagende voksnes navn, adresse, pasnummer og nationalitet og eventuel relation til barnet

Annonce ♥

-Begge forældre eller forældremyndighedsindehavers navn, adresse, nationalitet og telefonnummer

-Oplysning om rejsedestination, rejsedatoer og kontaktoplysninger under rejsen

-Eventuelt en fuldmagt til den ledsagende voksne til at varetage barnets tarv under rejsen ved eksempelvis akut sygdom

Annonce ♥

-Derudover er det også en god ide at vedlægge barnets fødselsattest og en kopi af forældrenes pas og hvad der ellers kræves af det enkelte land.


Lav samtykkeerklæring til rejse med børn online

Skal jeres barn rejse til udlandet alene, og er der i den forbindelse behov for en samtykkeerklæring, kan I som forældre lave en samtykkeerklæring online, nemt og billigt gennem den juridiske it-platform Legaldesk.dk.

Ved at besvare nogle spørgsmål i en webformular generes samtykkeerklæringen automatisk ud fra jeres input. På den måde sikrer I, at samtykkeerklæringen er juridisk korrekt og indeholder de generelle oplysninger, den skal.

Annonce ♥

Læs mere og lav en samtykkeerklæring her.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legaldesk.dk, hvor du nemt online kan lave dine egne juridiske dokumenter såsom testamente, børnetestamente, ægtepagt og fuldmagter.