Rugemor lovgivning

Jvf. dansk lovgivning er det ulovligt og strafbart at benytte en rugemor ved at betale andre for at bære dit barn. Det er også ulovligt og strafbart at være rugemor og tage imod betaling for at bære et barn.

Lovgivningen omkring rugemødre

I Danmark er det også forbudt at formidle kontakt mellem et barnløst par og en rugemor. Ligesom det heller ikke er lovligt for en læge at befrugte en rugemor.

Det betyder, at det rent praktisk næsten er umuligt at finde en rugemor i Danmark, medmindre en veninde eller et familiemedlem melder sig på banen.

Udlanske rugemødre og straffelov

Som dansker må du ikke rejse til udlandet for at benytte en udenlandsk rugemor. Hvis du vælger at gøre dette alligevel, vil du have meget svært ved at indføre barnet til landet på lovlig vis og efterfølgende få det tilmeldt det danske sundhedssystem.

Så hold dig fra tanken om at tage til udlandet for at benytte en rugemor. Både pga. det moralske og det sundhedsmæssige aspekt, der ligger i dette. Hvis du vælger at trodse lovgivningen, kan du blive straffet med fængsel.

Rugemor metoder

Ved rugemor-metoden er der tale om to forskellige begreber nemlig hel eller delvis rugemor.

Annonce ♥

En hel rugemor defineres på den måde, at manden i det barnløse forhold afgiver sine sædceller til rugemoderen enten via samleje eller via insemination. Rugemoderen bliver gravid og gennemfører graviditeten og afleverer barnet efter fødslen.

Der er derimod tale om en delvis rugemor, når et æg fra kvinden i det barnløse forhold befrugtes med en sædcelle fra hendes mand.

Det befrugtede æg placeres herefter i rugemoderens livmoderhule. Rugemoderen bliver gravid og gennemfører graviditeten og afleverer barnet efter fødslen.

Annonce ♥

Værd at tænke på

Familiestyrelsen vurderer, at et stigende antal barnløse par hvert år tager til udlandet for at bruge en rugemor, men der findes ingen nøjagtige tal for, hvor mange par det reelt drejer sig om.

I lande som fx USA, England, Rusland, Indien og Ukraine er det tilladt at være rugemor eller købe et barn fra en rugemor.

Hvad siger det Etiske Råd

Det er forkert at betale for et barn, uanset hvor det foregår. Der er en risiko forbundet ved at føde et barn, og det er et skråplan at komme ind på at betale en kvinde for at løbe en sådan en risiko, ligegyldigt hvor og i hvilket land det foregår“.

Annonce ♥