Ægdonation

Ægdonation betyder, at du donerer æg til kvinder, som ikke selv kan producere brugbare æg. Der er ingen tvivl om, at det at donere dine æg til en anden kvinde, er den største gave, du kan give til en ufrivilligt barnløs.

Læs alt om reglerne for at donere æg, og hvilke krav du som donor skal opfylde for at kunne komme i betragtning.

Hvornår benyttes ægdonation

Ægdonation bliver ofte benyttet efter flere mislykkede behandlingsforsøg, eller hvis dine egne æg ikke kan bruges.

Det kan fx skyldes, at dine æg ikke er bæredygtige, eller du reagerer dårligt på de hormon behandlinger, som er forbundet med reagensglasbefrugtning. Det kan også være, at du af genetiske årsager ikke kan generere æg.

En alt for tidlig overgangsalder fx som 25-30 årig kan også betyde, at du ikke kan blive gravid og derfor skal have hjælp til at opnå graviditeten.

De fleste kvinder, som går ind i en tidlig overgangsalder, har stadig en velfungerende livmoder, så de kan sagtens få lagt en andens æg op i livmoderen og bære et barn.

Annonce ♥

Regler om donation af æg

-modtager må højst være 45 år gammel

-mandens sæd skal anvendes til befrugtning af de donerede æg, da en af forældrene skal være genetisk relateret til barnet

-som ægdonor vil du aldrig kunne gøre krav på at få et barn registreret som dit, selvom barnet er udviklet fra dit donerede æg

Annonce ♥

-du må ikke i Danmark modtage betaling for at donere æg hverken til det offentlige eller private fertilitetsklinikker, dog får du dækket eventuelle transportomkostninger

Hvor lang er ventetiden på donoræg

Ventelisten for at modtage donoræg er desværre lang – der kan være op til flere års ventetid. De fleste kvinder, der selv er i behandling for barnløshed vælger at få frosset deres overskydende æg ned til eventuelt senere brug. Så der er ikke så mange ægdonorer.

Vælg mellem 5 forskellige donationsformer

Som ægdonor kan du vælge under hvilke vilkår, du ønsker at afgive æg under.

Annonce ♥

Læs om de 5 ægdonationsformer

Anonym donation

Du vælger, at modtageren af dine æg kun får basis information om dig, dvs. din hårfarve, øjenfarve, højde, vægt og alder. Dette går også den anden vej, dvs. at du heller ikke får nogen dybere information om hende, der modtager æg.

Et evt. barn der er udviklet fra et af dine æg, vil heller aldrig få andet end basis information om dig.

Anonym krydsdonation

Her gælder de samme regler som ved anonym donation. Men heri ligger muligheden for, at du kan hjælpe en bekendt. Hvis du donerer æg, så kan du hermed vælge, at en du kender får 4 æg fra klinikkens samlede pulje af æg.

Annonce ♥

Disse æg er dog stadig med anonym afsender, der er altså ikke tale om, at det er dine æg der går til din bekendte, det ved hverken hun eller du, hvis dette skulle blive tilfældet.

Donation med udvidet profil

Ud over basis informationerne, som du giver ved den anonyme donation, så kan modtager få flere oplysninger om dig. Det kan være information om din uddannelse, erhverv, fritidsinteresser, stemmeprøve og billeder af dig som baby.

Du bestemmer selv, hvilke oplysninger, du vil afgive, og du skal selvfølgelig være opmærksom på, at visse informationer du afgiver vil kunne gøre modtager i stand til at spore din identitet fx via nettet.

Annonce ♥

Åben donation

Ved åben donation giver du samtykke til, at modtager og evt. barn må indhente oplysninger om din identitet.

Eller som minimum giver du tilladelse til, at man må få yderligere oplysninger end dem, du valgte at afgive ved donations tidspunktet. Fx kan du vælge, at evt barn må få oplyst din identitet, når det fylder 18 år.

Kendt donation

Du kender kvindens identitet, som du donerer æg til. Du behøver ikke som sådan at være veninde med hende, men du ved hvem hun er, og hun vil også vide, hvem du er.

Annonce ♥


Krav til dig der vil donere æg

-du må højst være 35 år

-du skal være fysisk og psykisk rask

-der må ikke være væsentlige arvesygdommen – hverken fysiske eller psykiske – i din nærmeste familie

Annonce ♥

-du må ikke kunne smitte med AIDS, leverbetændelse, gonoré og syfilis

-dit BMI må ikke være højere end 30

-du må ikke spise p-piller i den måned, du donerer æg men du skal sørge for at anvende anden prævention i dagene omkring ægudtagning

Annonce ♥

Læs også: Sådan beregner du din ægsløsning

Hormonstimulering af ægdonoren

Hvis du gerne vil donere æg, så vil du blive behandlet med en let hormonbehandling, der gør, at du udvikler flere æg, som kan anvendes. Du skal selv foretage injektioner i maveskindet hver dag i omkring 7-10 dage.

Hvis du fortryder dit valg som ægdonor

Du kan til enhver tid fortryde dit valg om at donere æg. Selvom æggene er taget ud, så vil de blive destrueret, hvis du fortryder. Fortrydelsesretten ophører dog selvfølgelig i det øjeblik, at dine æg er lagt op i modtagerens livmoder.

Sådan foregår ægdonation

Når det er din tur på ventelisten, modtager du et brev med den medicinske behandlingsplan, som er en hormonbehandling, som gør din livmoder klar til at modtage æg.

De modtagne æg skal nu befrugtes med din mands sæd, og de overvåges i et par dage for at se, om alt forløber, som de skal. Hvis alt går som planlagt, kan et eller to æg lægges ind i livmoderhulen.

Dette gøres med et lille plasticrør og er helt smertefrit. Når æggene er anbragt i livmoderen, skal du kortvarigt blive på hospitalet.

14 dage efter ægoplægningen tages en graviditetsprøve (blodprøve) for at se, om den ønskede graviditet er opnået. Hvis du er gravid, fortsætter du med hormonbehandling til 12. graviditets uge.

Herefter er du gravid på helt “normal” vis og gennemgår det samme forløb som andre gravide.

Ting at forholde sig til i forbindelse med donation

Både det at donere og modtage æg vil helt sikkert sætte nogle tanker i gang. Hvis du modtager æg, og resultatet er positivt, får du jo et barn, der ikke biologisk er dit.

Vil du fortælle åbenlyst om dette til andre og hvad med dit barn? Skal det vide, at det har en anden biologisk mor?

Og du som donerer æg, du vil måske komme til at spekulere over, om du mon har et biologisk barn derude et sted. Brug dine nærmeste til at bearbejde disse emner med, det hjælper som regel altid at få snakket tingene igennem.