Sundhedsplejerske

En sundhedsplejerske for børn er et gratis tilbud, som alle kommuner skal kunne tilbyde nybagte familier.

Antallet af hjemmebesøg varierer fra kommune til kommune, og kan også variere alt efter om det er dit første barn eller ej, men det mest almindelige er omkring 6 hjemmebesøg, og de fleste er i barnets første leveår.

Det første hjemmebesøg finder sted indenfor de første 14 dage efter fødslen. Læs mere om hvad sundhedsplejersken kan hjælpe dig med.

Hvad er en sundhedsplejerske

En sundhedsplejerske er en uddannet sygeplejerske, der har taget en teoretisk og praktisk videreuddannelse, hvor hun har arbejdet med gravide, børn og familier.

Det er frivilligt, om du vil gøre brug af en sundhedsplejerske, men langt de fleste tager imod tilbudet, og vi synes også, at du skal tage imod tilbudet.

Hvad kan en sundhedsplejerske hjælpe med

Særligt for førstegangsfødende kan kontakten med en sundhedsplejerske være til stor hjælp. Sundhedsplejersken har erfaring med sundhed og sygdom hos spædbørn og babyer samt erfaring med det generelle familieliv, når der pludselig er en lille ny i familien.

Annonce ♥

Så du kan få råd og vejledning om barnets generelle trivsel og pleje, du kan få gode råd i forbindelse med amning, og du kan også tale om jeres voksne parforhold, hvis du har behov for dette.

Læs også: Sådan kommer du godt i gang med amningen

Rutinemæssig kontrol af dit barn

Ud over at være en støttende rådgiver så vil sundhedsplejersken også måle og veje dit barn og følge dets udvikling.

Annonce ♥

Disse data bliver noteret i barnets kort, som er en lille bog, hvor lægen og sundhedsplejersken noterer barnets sundhedsmæssige oplysninger. Lægen noterer dog stadig i barnets journal efter hvert lægebesøg.

Hvis sundhedsplejersken vurderer, at dit barns udvikling ikke går helt som det skal, så vil hun sørge for, at de nødvendige tiltag bliver igangsat.

Enten ved at informere dig om, hvad du selv kan gøre eller ved at henvise til lægen, hvis der skal yderligere undersøgelser til. Herudover er det også sundhedsplejersken, der arrangerer din offline mødregruppe.

Annonce ♥


Hvad er en BOEL test

Omkring 9 måneders alderen skal dit barn BOEL-testes. BOEL står for Blik Orienteret Efter Lyd, og hensigten er at opfange børn med hæmmet udvikling, kontaktforstyrrelser eller høre- og synsskader.

Barnet sidder hos dig med front mod sundhedsplejersken. Hun fører en pind fra venstre mod højre og derefter op og ned. Barnet skal kunne følge pinden med øjnene.

Derefter rækkes pinden til barnet, som forventes at række ud efter pinden og tage den i munden.

Annonce ♥

Herefter tager sundhedsplejersken små bjælder på fingrene på hver hånd. Hænderne placeres bag barnets hoved.

Når der er øjenkontakt med barnet, så vil sundhedsplejersken ringle med bjælderne en hånd ad gangen. Barnet forventes at vende sig om imod ringelydene. Barnet testes også for skelen på øjnene.

Kontakt med sundhedsplejersken

Mange sundhedsplejersker har åbent hus arrangementer en gang om ugen, hvor du kan droppe ind til en lille snak med sundhedsplejersken og de andre fremmødte.

Annonce ♥

Du kan også få målt og vejet dit barn, hvis du har behov for dette. Din sundhedsplejerske vil også have telefon tider, hvor du kan ringe ind og få svar på dine spørgsmål.