Det lille barns forunderlige udvikling fra 0-3 år

Det nyfødte barn er et enestående lille menneske, der kommunikerer med dig lige fra starten og suger indtryk til sig ved at bruge sine sanser. Barnet skal i løbet af de tre første leveår udvikle en lang række kompetencer på det personlige, sociale, sproglige, og kropslige plan. For at kunne nå dette skal barnet have mulighed for få kropslige erfaringer og følelsesmæssige oplevelser. I det følgende vil vi pege på vigtige fokuspunkter i barnets udvikling og give ideer til, hvordan du naturligt kan stimulere det lille barn ved at inddrage leg og aktivitet i hverdagen.

App´en Lille menneske 0-3 år fortæller om barnets udvikling og giver ideer til stimulation

Appen fortæller om, hvordan du kan opbygge tidlig tilknytning, stimulere f.eks. trille, krybe og kravle, udfordre håndens finmotorik, og hjælpe sproget på vej. Billeder og videoklip giver ideer til, hvordan du naturligt kan inddrage leg og aktivitet i hverdagen.  Bevægelege og naturen som legeplads er to supplerende tilbud, som giver konkrete ideer til, hvordan du kan stimulere dit barns bevægeglæde og bruge naturen fra barnet er helt lille.

En legetøjskasse bugner med ideer til legetøj indenfor hvert alderstrin, og en kort udviklingsbeskrivelse indenfor kontakt og sprog, grov- og finmotorik giver dig mulighed for at få et overblik over barnets udvikling. En logbog giver en oversigt over milepælene i barnets udvikling. Her kan du plotte ind, hvornår dit barn passerer de enkelte milepæle. Du kan supplere med beskrivelser af sjove oplevelser fra hverdagen og uploade billeder.

Hvis du vælger at registrere dit barn med navn, køn og fødselsdag bliver app´en mere personlig ved, at barnets navn indgår i teksten, og du vil modtage en push besked, når barnet går ind i et nyt alderstrin.

Denne app er udgivet af forlaget Skalmeje, der udgiver materialer om børn og deres udvikling. Den er udarbejdet af 2 sundhedsplejersker, der har meget knowhow fra arbejdet med børn og deres familier både forskningsmæssigt og i praksis igennem mange år. App´en er en videreudvikling af hæfter Lille menneske stor udvikling 0 – 3 år. I det følgende kan du læse mere om barnets udvikling og få et indblik i, hvad app´en indeholder.

Knus, øjenkontakt og dialog – giv barnet oplevelse af at være elsket fremfor alt

Når dit spæde barn kigger på dig og det spræller glad, svarer du tilbage ved at smile og pludre. Viser barnet tegn på træthed, kærtegner du barnet, måske vugger du det stille, så det falder til ro. Barnet oplever at blive forstået. Især i starten kan det være svært at aflæse og forstå barnet. Giv dig bare tid til at opfange barnets signaler og forsøg dig frem. Når du lytter til barnet og prøver at forstå det, giver du det samtidig mulighed for at udvikle sig. Barnet oplever, at egne impulser har betydning, når du reagerer på dets signaler, og samspillet får præg af dialog.

Annonce ♥

Barnet nyder at komme op, se sig omkring, føle sin lille krop tæt på din, mærke bevægelsen og få nye synsindtryk. Den tætte kontakt virker beroligende samtidig med, at den giver barnet en kropslig oplevelse af harmoni. I de perioder, hvor barnet har for meget krudt i kroppen til at tage imod tæt kontakt, må du udnytte de stunder, hvor det er en lille åbning ; )  

Det kan opleves lidt ensformigt at passe et lille barn. Tingene gentager sig om og om igen. Men netop denne gentagelse er afgørende for at det spæde og lille barn føler sig trygt. Trygheden bygger på det kendte og gentagelsen, at den lille kender dig og glæder sig ved at være sammen med dig og føler sig sikker, fordi der sker det samme i dag som i går. At føle sig tryg er en afgørende forudsætning for udvikling.

Grov-motorik og balance

Grovmotorik og balance

Den grov-motoriske udvikling løber populært sagt oppefra og ned. Det nyfødte barn kan ikke holde sit hoved selv, men allerede indenfor den første uge lærer barnet at holde hovedet i midtstilling, så det ser op på dig, når du pusler. I perioden frem mod 3-4 måneders alderen får barnet gradvist mere hovedkontrol. I maveliggende vil barnet fra lige at kunne løfte hovedet selv, løfte sig op og hvile på albuerne i 3 måneders alderen for senere at løfte sig helt op på strakte arme. Det at rotere i kroppen begynder tidligt og fører efterhånden til, at barnet kan trille rundt, ofte før 6 måneders alderen. Nye bevægemønstre åbner hele tiden op for nye, så når barnet triller fra ryggen om på maven, vil det næste step være at begynde at rejse sig op på alle fire og øve sig i at kravle, for dernæst at kravle hen til ting og forsøge at komme op at stå og øve sig i at gå.

Annonce ♥

Barnet lærer med kroppen og udvikler sig, mens det bevæger sig. Se, hvad barnet udtrykker og lad dig guide af barnets bevægespirer. Det giver inspiration til leg og bevægelse. En stor del af barnets grov-motoriske udvikling sker fra maveliggende. Gør det derfor spændende for barnet at være på maven, så det gradvist får oplevelsen af, hvordan det kan gøre sig fri af underlaget og løfte sig op og se sig omkring. Nogle babyer tror, at de er ”flade” fordi de ligger enten på ryggen eller på maven. Tril barnet rundt, når du vender det på puslebordet, eller når I leger på tæppet på gulvet, så barnet efterhånden får oplevelsen af at være rund og kan dreje sin lille krop. Brug først og fremmest dig selv, din krop og din stemme i legen, og tag gerne legetøj til hjælp for at gøre det mere spændende.

Finmotorik og øje / håndkoordination

Den finmotorisk udvikling går populært sagt fra midten og udefter. Fra at arme og hænder er i et udtalt bøjemønster efter fødslen, arbejder det spæde barn sig frem til at have hænderne i midtstilling ved 2 måneders alderen, så det kan sutte på dem og lære dem at kende, for dernæst at begynde at iagttage dem. Det er alt sammen forberedelser til, at hænderne kan gribe efter det, som øjnene ser, ved 4 måneders alderen. Og nu går det stærkt med at lære hænderne at holde fast, skifte ting fra hånd til hånd, og begynde at få pegefinger og tommeltot mere i spil for at kunne få fat i de spændende små ting, som øjnene ser. Pincetgrebet mestres ofte ved 9-10 måneders alderen.

Du kan allerede tidligt begynde at hænge spændende, farverige og gerne lette ting op, som barnet kan følge med øjnene, når det bevæger sig. Senere ved 3 måneders alderen, når barnet viser, at det gerne vil have fat i legetøjet sænkes det, så barnet kan få fat i det, føle det med hænderne og munden, holde det og sanse det. Legetøjet må gerne være med forskellig overflade og tyngde, så barnet får forskellige sanseoplevelser, og det skal selvsagt være robust og egnet til alderen, så det ikke er farligt for barnet. Varier gerne med rangler eller andet, som ikke hænger fast i den anden ende, og ikke er tungere end barnet kan vende og dreje dem og få erfaring med, hvordan ting forsvinder, hvis man ikke holder fast. Senere må legetøjet gerne har små bånd med videre, så det lokke pege- og tommelfinger frem. Bolde er vildt stimulerende i alle aldre, idet de bevæger sig. Så det kræver at øjet følger dem og kroppen/hænderne forsøger at nå dem, der hvor øjet ser dem.

Annonce ♥

Sprog og rytme

Knus,øjekontakt og dialog

Lige fra fødslen søger barnet øjekontakt. Det nyfødte barn er et forunderligt kompetent væsen, når det drejer sig om at skabe social kontakt og være i dialog med sine omgivelser. Allerede tidligt viser barnet via sin ansigtsmimik, når det er godt tilpas, og du kan se antydning af et lille smil indenfor de allerførste uger. Det afløses gradvist af et mere bevidst socialt smil ved 1½-2 måneders alderen. De små lyde, der også kommer de første uger bliver efterhånden til mere varierede pludrelyde ved 2-3 måneders alderen. Ved 6 måneders alderen kommer ba,ba, ba lyde og allerede ved 10-12 måneders alderen kommer de første emneord med indhold som ”hey” eller ”mam.”

Giv dig tid til at iagttage det lille barn. Besvar øjenkontakten og overdriv gerne din mimik lidt, som du nu har lyst til, når du fortæller noget. Der går ikke lang tid inden den lille selv begynder at komme med små lyde, som efterhånden udvikler sig til små pludre-samtaler. Ganske som vi andre er nogle babyer meget snakkesalige medens andre holder lidt igen. Hvis det er tilfældet, så hjælp barnet lidt på vej ved at berøre det let omkring læber og mund samtidig med, at du opmuntrer med din stemme og mimik, og holder pause ind imellem for at lade barnet komme til orde … pludre : ) Det lille barn har en latenstid fra det opfatter noget f.eks. en opmuntring til at pludre og reagerer med respons i form af lyde. Som voksne er vi ofte meget hurtigt videre til det næste. Du kan bremse dig selv lidt ved at gøre det til en vane at fortælle barnet, hvad der skal ske. På den måde forbereder du barnet og får samtidig bremset dig selv lidt: ”Hey Nikolaj, nu tager jeg dig lige op” eller ”se nu her, nu skal du skiftes”. Det åbner også for dialog.

Tænk på, at du fungerer som et spejl for barnet. Vær glad og sjov sammen med dit barn, det giver energi til både dig og barnet. Du må også gerne være bekymret. Så fortæl det til dit lille barn, men undgå hele tiden at udtrykke angst og bekymring i dit ansigt.

Annonce ♥

Lille Menneske 0-3 år hentes via App Store eller Google Play. Den koster 35 kr.

Se mere på hjemmesiden www.forlagetskalmeje.dk
Følg os på:
Facebook: @LilleMenneske
Instagram: #Lille_Menneske