Tripletest

Her kan du læse alt om tripletest og få svar på, hvordan tripletesten udføres, og hvad testresultatet kan bruges til, når lægerne skal risikovurdere for forskellige typer af medfødte misdannelser fx Downs syndrom.

Testen er et helt frivilligt tilbud, og det er selvfølgelig gratis.

Hvad er tripletest

En tripletest er en blodprøve, hvor der måles for tre forskellige stoffer i dit blod. Stoffernes tilstedeværelse og mængde bliver sammenholdt med din alder og dit forventede fødselstidspunkt.

Herefter kan lægerne give en risikovurdering altså et risikotal på chancerne for, at du føder et barn med Downs syndrom eller et barn med for eksempel rygmarvsbrok, bugvægsbrok eller hjernebrok eller andre svære misdannelser.

En tripletest kan påvise ca. 66% af svære misdannelser og kromosomsygdomme.

Hvornår udføres testen

Testen udføres bedst i 15 til 17. graviditetsuge, men kan tages helt frem til 20. uge i din graviditet.

Annonce ♥

Sådan udføres testen

Tripletesten udføres via en blodprøve fra dig og er ikke skadelig for hverken dig eller fosteret.

Tripletesten er kun en indikator

Det er vigtigt at pointere, at tripletesten kun indikerer, om der er en risiko for ovenstående sygdomme.

Hvis man på baggrund af testen vurderer, at der er en risiko, så tilråder man, at du gennemgår yderligere undersøgelser fx en moderkagebiopsi elle fostervandsprøve for at afdække, om der er grund til bekymring.

Annonce ♥

Testresultatet

Du får testresultatet at vide indenfor få dage. Hos ca. 1 ud af 10 gravide viser tripletesten et forhøjet risikotal.

Men misdannelser og kromosomsygdomme er sjældne. Tripletesten er en hjælp til at se, om der er en høj eller lav risiko for, at fosteret har misdannelser eller kromosomsygdomme.

98% af alle nyfødte der havde et højt risikotal er heldigvis normale, sunde og raske børn.

Annonce ♥

Hvis du har forhøjet risikotal

Hvis testen viser forhøjet risikotal, bør der udføres ultralydsundersøgelse og/eller fostervandsprøve eller moderkagebiopsi. Alt dette aftaler du selvfølgelig med din egen læge eller din jordemoder.

Fremtiden for tripletesten

Det bliver måske i nær fremtid muligt at opdage nogle af de mest almindelige kromosomafvigelser ved at tage blodprøver fra moderen.

Dette vil naturligvis være til stor gavn, idet man således i mange tilfælde vil kunne undgå fostervands- og moderkageprøve.

Annonce ♥