Doubletest

Her kan du læse om doubletest, og om hvordan selve testen udføres. Få nyttig information om risikoberegning i forhold til kromosomfejl og få fordelene at vide ved en kombination af doubletesten og en nakkefoldsscanning.

Hvad er en doubletest

En doubletest er et helt frivilligt tilbud fra staten, hvor du får en risikovurdering på, om jeres barn kan risikere at blive født med alvorlige kromosomfejl fx Downs syndrom.

Hvornår udføres doubletesten

Doubletesten tages fra 8 uger + 0 dage til 13 uger + 6 dage, og det er bedst, hvis blodprøven tages så tidligt som muligt.

Sådan udføres testen

Testen udføres på en helt almindelig blodprøve, som en sygeplejerske tager på dig. I testen måles 2 forskellige ting i dit blod PAPP-A (proteinstof) og beta-HCG.

Med tallene fra prøverne får du beregnet risikoen for at føde et barn med Downs syndrom eller et barn med en anden alvorlig kromosomfejl.

Risikoberegning i forhold til kromosomfejl

Risikoberegningen bliver ofte sammenholdt med en nakkefoldsscanning, hvorefter der kan beregnes en samlet risikovurdering på baggrund af din alder, nakkefoldsscanningen og doubletesten.

Annonce ♥

Det er vigtigt at gøre sig klart, at doubletesten kun indikerer, om der er en risiko for ovenstående sygdomme.

Hvis lægerne på baggrund af testen vurderer, at der er en risiko, så tilråder de, at du gennemgår yderligere undersøgelser fx en fostervandsprøve for at se, om der reelt set er grund til bekymring.

Testens risikotal

Hos ca. 95% af alle kvinder viser doubletesten risikotal på under 0.06% for at få et kromosomsygt barn. Dette er godt 16 gange mindre end eksempelvis risikoen for at få uønsket abort som følge af indgrebet af en fostervandsprøve.

Annonce ♥

Hos de gravide som får et højt risikotal

Hos de gravide som får et højt risikotal, er der nødvendigvis ikke grund til bekymring. Du har kun fået konstateret, at du er i en højere risikogruppe, så det er langt fra sikkert, at du får et barn med Downs syndrom.

Du skal dog sammen med din læge/jordemoder finde ud af, om du skal have foretaget yderligere undersøgelser som fx moderkagebiopsi.

Læs også: Derfor laver man en moderkagebiopsi

Annonce ♥

Risikotal på 1:260 betegnes som et højt risikotal, men det er langt fra sikkert, at barnet har kromsomfejl.

Vær opmærksom på, at forkert beregning af, hvor langt du er henne i din graviditet, eller hvis du er gravid med tvillinger, kan give dig kunstigt høje risikotal.

Kombination af doubletesten og nakkefoldsscanning

Ved kombination af doubletesten med en nakkefoldsscanning, vil ca. 97% af alle kvinder have lave risikotal på under 0.01% for at få et kromosomsygt barn. Der er derfor ikke grund til yderligere undersøgelser eller bekymring.

Annonce ♥