Kejsersnit

Kejsersnit kan være akut eller planlagt. Hvis der opstår komplikationer undervejs i graviditeten, eller hvis du tidligere har haft en meget svær fødsel, så kan du snakke med din jordemoder om at få et planlagt kejsersnit.

Akut kejsersnit sker kun, hvis der går noget galt under selve fødslen. Det er altid bedst at føde dit barn selv, så man vil så vidt muligt undgå kejsersnit, men det kan være nødvendigt i nogle tilfælde. Her vil vi give dig en grundig vejledning i hele forløbet omkring et kejsersnit.

Information om kejsersnit

Hvis der ikke er en lægelig grund til kejsersnittet, vil de fleste fødesteder anbefale, at du får en helt almindelig fødsel. Hvis man kigger på de risici, der er for dig, dit barn og evt. kommende fødsler, vil det klart være bedst, at du føder almindeligt.

Grunden til at det er bedst at føde vaginalt er, at du mindsker risikoen for, at du får infektioner og skader. Barnet trækker også vejret meget bedre, hvis det er født helt almindeligt.

Angsten for vaginal fødsel

En fødsel skal være en god oplevelse for dig, men sommetider kan angsten for at føde på forhånd gøre fødslen til en skræk. Sygehuset kan råde og vejlede dig omkring effektiv smertelindring, så du alligevel kan opleve en god fødsel, selvom det ikke foregår ved kejsersnit.

Du kan på sygehuset få lagt en plan for fødslen, så forløbet udelukkende bestemmes af dig. Du får også tilbud om at besøge fødegangen inden fødslen, så du kan se hvilke tilbud, sygehuset kan give dig, så du kan føle dig mest tryg.

Annonce ♥

Hvis du er så angst eller nervøs, at din læge vurderer, at det vil være til fare for din forestående fødsel, kan du helt ekstraordinært få bevilget planlagt kejsersnit.

Hvem får anbefalet kejsersnit

Der er nogle tilfælde, hvor sygehuset eller din læge går ind og anbefaler et kejsersnit.

Det kan være i tilfælde af forliggende moderkage, ved operationer på livmoderen, hvis barnet ligger ikke har hovedet ned i bækkenet, hvis bækkenet er smalt eller lille, eller hvis du har haft problemer med bristet ringmuskel.

Annonce ♥

Du kan også få kejsersnit, hvis du tidligere har haft en meget vanskelig fødsel.

Forberedelse

Du og din partner møder op til informationsmøde omkring hele forløbet. Her bliver der informeret omkring hvordan, et kejsersnit foregår, samt hvad man skal være opmærksom på + andre praktiske informationer.

I bliver også informeret omkring smertelindring, som i de fleste tilfælde er en rygmarvsbedøvelse.

Annonce ♥

Se illustrationerne af et kejsersnit

Se nedenstående 3 illustrationer af et kejsersnit. På billederne kan du se, hvor snittet oftest bliver lagt.

planlagt kejsersnitplanlagt kejsersnit

planlagt kejsersnit

Sådan foregår et kejsersnit

Når du når til dagen, hvor kejsersnittet skal foretages, skal du møde op fastende på sygehuset om morgenen, og du må ej heller ryge eller tygge tyggegummi.

Annonce ♥

Inden operationen foretages, bliver du bedøvet af en narkose sygeplejeske og narkose læge, der overvåger dit blodtryk og puls og sidder klar med mere medicin i tilfælde af, at du oplever kvalme.

Inde på stuen står der operationssygeplejersker, fødselslæger og en jordemoder klar til at modtage dit barn. Efterfølgende bliver din mave sprittet af, og der bliver lagt papir på for at undgå bakterier.

Hvis du får en epidural blokade som bedøvelse, så kan du g din partner tale sammen under hele forløbet, men kan ikke se, hvad lægerne foretager sig.

Annonce ♥

Barnet bliver født

Barnet bliver nu født, og din partner må gerne se, når barnet bliver forløst. Jordemoderen bærer nu barnet hen til en børnelæge, efter navlestrengen er klippet. Du bliver nu syet, og hele forløbet tager ca. en time.

Efter operationen

Efter operationen bliver du flyttet til et opvågningsafsnit og ligger der, til bedøvelsen har fortaget sig. Her efter køres I til barselsafsnittet.

Oftest kan du rejse dig fra sengen efter et par timer, og hvis der ikke forekommer komplikationer, bliver I udskrevet efter et par dage.

Annonce ♥