Valg af fødeafdeling

Når du skal vælge fødeafdeling, foregår det sammen med din læge. I planlægger sammen, hvor du skal føde, og ofte foreslår din læge et af de nærmeste hospitalers fødeafdeling.

Du kan helt frit vælge det fødested, hvor du helst vil føde, men visse populære hospitaler har ikke altid plads, så du skal måske vælge et alternativt sted.

Sådan vælger du fødeafdeling

Når du skal vælge, hvilken afdeling du vil føde på, skal du være opmærksom på, at kontrolbesøgene hos jordemoderen oftest foregår på det hospital, som du har valgt som fødested.

Læs også: Oversigt over alle fødesteder i Danmark

Og når du skal føde, er det mest hensigtsmæssigt, at transporten til hospitalet er så kort som mulig. De fleste hospitaler har en fødeafdeling og på de større hospitaler, er der ofte flere forskellige fødeafsnit. Der kan fx være en traditionel fødeafdeling og en fødeklinik.

Fødselsønsker ved valg af fødested

Inden du vælger hospitalet, skal du tage stilling til, hvilken slags fødsel du ønsker, hvor længe du ønsker at være indlagt, om om du har specielle krav til besøgstider, og om din partner kan sove på hospitalet sammen med dig og baby.

Annonce ♥

Det er nemlig meget forskelligt, hvordan faciliteterne og rutinerne er på de forskellige hospitaler og fødeafdelinger. Det kan være, at du har nogle specielle ønsker til din fødsel, som det enkelte hospital/fødested ikke kan opfylde.

Specielle fødselsønsker kunne være: Fødsel i vand, Smertelindring via akupunktur eller mulighed for at få jordemoder studerende med til fødslen.

Forhør dig hos din læge/jordemoder og på den udvalgte fødeafdeling, inden du træffer dit valg. Du kan naturligvis altid kontakte et eller flere hospitaler, inden du træffer dit valg.

Annonce ♥

Læs også: Sådan foregår en normal fødsel

Gå på rundvisning på fødeafdelingen

Du kan besøge den ønskede fødeafdeling og forsøge at komme i snak med en af de ansatte og evt. få en rundvisning. Nogle hospitaler afholder endda faste rundvisninger.

Det er også en god idé, at du og din partner besøger hospitalet inden selve fødslen. Så I er helt på det rene med, hvor I skal henvende jer, når du skal til at føde, så der ikke opstår tvivl og panik, når fødslen skal til at gå i gang.

Annonce ♥

Få styr på det praktiske

Når du har valgt dit fødested, er der måske nogle praktiske ting, du skal have styr på i forbindelse med fødslen og selve indlæggelsen.

Læs også: Det skal du medbringe på fødegangen

Her vil din jordemoder kunne være behjælpelig, og du kan eventuelt skrive en liste over de ting, du skal huske at spørge om ved første konsultation.

Annonce ♥