3 ting du skal vide om barsel

Det er et af livets helt store mirakler at skulle sætte et lille barn til verden. At skabe en familie med en anden person, som man holder af, er noget at det bedste, som man kan opleve. Men ligesom med så meget andet godt følger der nogle ting med, der ikke altid er lige nemme at holde styr på.

En af de (herlige) ting, som du skal igennem i forbindelse med en fødsel, er barsel. Der er utrolig mange ting, man som forældre skal have styr på i forbindelse med barsel, og hvilke regler der gælder kommer an på ens arbejdsplads, om man er ledig, og hvilken part af forholdet man er.

Derfor kan du i denne artikel finde tre ting, som du skal vide omkring barsel.

Hvordan fungerer barsel

Barsel kan være en forvirrende omgang, og det er særligt på grund af, at forskellige regler gælder alt efter din arbejdssituation og om du er far eller mor til det kommende barn. Der findes dog en række generelle regler, som du hovedsageligt kan gå ud fra.

Som mor til barnet har du ret til at modtage løn, hvis du skal til undersøgelser i arbejdstiden. Tiderne skal dog oplyses til arbejdspladsen, så det ikke forstyrrer den daglige færden. Foruden det har du som offentlig ansat ret til otte ugers orlov med løn inden fødslen.

Annonce ♥

Du skal også sørge for at melde senest tre måneder før fødsel, at du går på barsel med forevisning af terminspapir. Fjorten uger efter dit barns fødsel har du ret til barselsorlov – de første to er obligatoriske, de resterende er frivillige.

Som far har man ret til at afholde to ugers fædreorlov inden for de første fjorten uger, hvor moderen også er på barsel.

Begge forældre har efter de første fjorten uger ret til yderligere toogtredive ugers barsel. Dog er I samlet set kun berettiget til toogtredive ugers barselspenge. I har begge mulighed for at forlænge jeres barsel efter de toogtredive uger.

Annonce ♥

I skal sørge for at lægge en plan over jeres barselsperiode, da I skal informere jeres arbejdsplads om forventet dato for tilbagevendelse.


Kun mor eller også far

For ikke så lang tid siden var der knap noget, der hed, at fædre kunne gå på barsel. I dag er denne norm blevet ændret en del, og i rigtig mange familier ser man, at faren har lige så meget barsel – hvis ikke mere – som moren.

Denne nye normalitet kommer til gavn for mere eller mindre alle parter. Ved at fordele barslen ligeligt mellem mor og far, skal arbejdspladsen kun undvære den pågældende forælder i en kortere periode, og faren får lige så stor mulighed for at knytte et bånd til barnet i den tidlige alder, som moren gør.

Annonce ♥

Den lige fordeling gør også, at ingen af forældrene når at komme til at kede sig i den daglige færden derhjemme. Som barnet vokser, vil det lære, og det betyder også, at du som forældre får mere tid til dig selv i barselsperioden.

Og så er der det økonomiske aspekt, at den som holder det meste barsel ofte får mindre i pension, da pensionen er baseret på den løn, som man får, og ofte får man kun løn i en vis periode under barslen jo.

At dele barsel ligeligt mellem jer er derfor en fordelagtig idé for alle indblandede parter.

Annonce ♥

Sikrer dig selv

For at være sikker på, at de forskellige barselsregler bliver overholdt, og for at være sikker på, at du får mest ud af din barsel, er det en rigtig god idé at være en del af en god overenskomst. Hvilke regler der gælder afhænger nemlig af denne og dine ansættelsesvilkår.

Jobcenter såvel som a-kasse og fagforening kan i mange tilfælde også være dig behjælpelig. Se her og find svar på, hvad en a-kasse som FTFa kan gøre for dig.