Barnløshed

Barnløshed kan skyldes mange forskellige ting, men uanset hvad årsagen er, så kan det give anledning til stor frustration, vrede og skyldfølelse hos dem, der er ramte.

Her kan du læse om de forskellige former for barnløshed og få svar på, hvad der skal til, inden du kan modtage behandling.

Årsagen til barnløshed

Der kan være mange grunde til, at du lider af barnløshed.

Det kan fx være på grund af for lav eller for høj vægt, for høj alder, endometriose, PCO Polycystiske Ovarier/æggestokke, seksuelt overførte sygdomme, rygning, stress, indtagelse af alkohol eller udefrakommende påvirkninger.

Læs også: Sådan behandles du for PCO

Ofte er det en kombination af flere ting, og det kan derfor være vanskeligt at afgøre, hvad der skal til, for at du kan opnå graviditet.

Annonce ♥

Manglende frugtbarhed relaterer både til kvinder og mænd

I ca. 10-30% af tilfældene er det relateret til manden, og ca. 30-40% er relateret til kvinden. I 15-30% af tilfældene skyldes det begge parter, og i 5-10% af tilfældene kendes årsagen ikke.

Inden I kan få behandling for barnløshed

Inden I kan blive henvist til et hospital, skal I snakke med jeres egen læge. Lægen vil blandt andet spørge ind til, hvor længe har I forsøgt at blive gravide, og om I har børn med andre partnere.

Der vil også blive spurgt ind til jeres ryge- og drikkevaner, samt hvilke sygdomme, I har haft. Og mere personligt, hvor ofte dyrker I sex, og hvordan kvindens cyklus er.

Annonce ♥

Forskellige begreber inden for barnløshed

Sekundær barnløshed

Der findes flere begreber indenfor barnløshed. Hvis et par tidligere har fået et barn sammen, og nu ikke kan få et mere, så lider parret af sekundær barnløshed.

Primær infertilitet

Ca. 40% af ufrivilligt barnløse har primær infertilitet, dvs. de kan overhovedet ikke få børn, mens 60% oplever sekundær infertilitet.

Begrænset frugtbarhed

Andre par har måske hver især fået børn med tidligere partnere, men de kan ikke få barn sammen med deres nye partnere. Dette kaldes begrænset frugtbarhed. [/toggle]

Vrede og skyldsfølelse

Mange barnløse par oplever depression, vrede og skyldsfølelse. Det er ikke unormalt, at nogle tager afstand fra andre med børn, da de hele tiden bliver mindet om deres egen uheldige situation, når de er omgivet af børn.

Annonce ♥

Når sexlivet bliver en byrde

Nogle gange bliver sexlivet også en byrde. I skal dyrke sex på helt bestemte tidspunkter, for at øge chancerne for graviditet. Og hvis det ønskede resultat ikke kommer, så risikerer I også at få problemer i jeres indbyrdes forhold.

Vær derfor meget opmærksom på dette og sørg for at snakke med hinanden, så jeres forhold ikke kommer på kollisionskurs.