Provokeret abort

Provokeret abort betyder, at du selv vælger at afbryde din graviditet af den ene eller anden årsag. Dine omgivelser vil måske forsøge at snakke dig fra det, men det er dit eget valg, hvorvidt du ønsker en abort eller ej.

Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du fx er mindreårig. Og der er også en tidsmæssig grænse for, hvornår det er tilladt at få foretaget en abort.

Hvem kan få en provokeret abort

Alle over 18 år har ret til gratis at få foretaget en provokeret abort inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Er du under 18 år, skal du normalt have dine forældres samtykke, før du kan få en abort, men i særlige tilfælde gives tilladelse til abort uden forældrenes samtykke.

Ved helt særlige omstændigheder kan der gives tilladelse til en sen abort efter 12. uge. Læs mere i afsnittet om sen abort længere nede.

Overvejelser omkring planlagt abort

Der kan være mange årsager til, at du ikke ønsker at gennemføre graviditeten. Måske har du allerede alle de børn, som du havde tænkt dig at få. Du vil ikke ende som alenemor. Din økonomi kan ikke hænge sammen med et barn.

Annonce ♥

Eller måske er dit arbejde for krævende til, at du har tid og overskud til et lille barn. Du er måske meget ung eller for gammel? Måske vil din familie ikke acceptere et barn udenfor ægteskab. Måske bliver dit barn handicappet.

Uanset hvad årsagen må være, så har du lov at have den mening, som du har.

Støttesamtale hos lægen

Du har ret til en gratis støttesamtale, hvis formål er, at hjælpe dig til at træffe den beslutning, som er bedst for dig. Støttesamtalen må ikke presse dig til et valg, du ikke selv ønsker.

Annonce ♥

Samtalen kan ske hos egen læge, hos Mødrehjælpen eller hos offentlige familieafdelinger, det bestemmer du selv. Samtalen er et tilbud ikke et krav.

Hvis du takker ja til den, så forbered dig ved at skrive dine for’er og imod’er ved aborten. Hvad er det for ting, der gør, at du ikke ønsker at gennemføre graviditeten?

At have disse overvejelser skrevet ned på forhånd, kan gøre støttesamtalen mere målrettet og give dig en bedre hjælp.

Annonce ♥

Hvis du er økonomisk/socialt dårligt stillet

Hvis dine forbehold er af økonomisk eller social karakter, kan du henvende dig til kommunen og/eller socialforvaltningen. De kan oplyse dig om, hvilke muligheder du har for at få hjælp under graviditeten og efter fødslen.

Sådan skal du gøre, hvis du ønsker en provokeret abort

Kontakt din egen læge. Her vil du få foretaget en gynækologisk undersøgelse for at fastslå, at den først antagede terminsdato er den rigtige. Dette er for at sikre, at du ikke er længere henne end 12. graviditets uge.

Vær forberedt på at lægen vil spørge ind til, hvorfor du ønsker en abort. Samtidig vil du blive testet for klamydia. Hvis du har klamydia, skal dette behandles med antibiotika, inden aborten foretages.

Annonce ♥

Endelig skal du underskrive en anmodning om abort, som sendes til det hospital, der skal foretage aborten. Herefter bliver du indkaldt fra hospitalet.

De to forskellige metoder der bruget til abort

Når du besøger lægen, vil denne fortælle dig om de forskellige metoder, der anvendes ved provokeret abort. Hvis du ikke har overskredet 9. graviditetsuge, kan du vælge mellem medicinsk abort eller kirurgisk abort.

Læs også: Sådan foregår medicinsk abort

Annonce ♥

Læs også: Sådan foregår kirurgisk abort

Hvis du er længere henne end 9. graviditets uge, kan du kun få kirurgisk abort. Ud over dette skal lægen også oplyse dig om gener og risici forbundet ved de 2 metoder.


Dette er forskellene på medicinsk abort og kirurgisk abort

Vi giver dig nogle klare fordele ved begge metoder, som måske kan hjælpe dig med at beslutte, hvilken metode du ønsker.

Annonce ♥

Fordele ved medicinsk abort (du tager en tablet)

– du undgår fuld bedøvelse og indgreb
– risikoen for en infektion er mindre
– oplevelsen er mindre ”patientagtig”, da du ikke skal opereres
– virker mere naturligt, da metoden minder om en spontan abort

Fordele ved kirurgisk abort (udskrabning eller udsugning)

– det er hurtigere overstået
– mindre blødning i kortere tid
– du er bedøvet under indgrebet
– der er færre smerter end ved medicinsk abort
– 5% skal alligevel efterfølgende have lavet en kirurgisk abort, da den medicinske abort ikke altid virker efter hensigten

Hvis du skal have en sen abort (efter 12. graviditets uge)

En abort foretaget efter 12. graviditetsuge kaldes for en sen abort. Som udgangspunkt er det ikke tilladt at foretage sene aborter, men der kan være særlige omstændigheder, der gør, at man giver dispensation.

Annonce ♥

Dispensation kan gives hvis:
– moderen risikerer sit liv ved at skulle gennemgå graviditeten og fødsel
– barnet vil blive svært fysisk eller psykisk handicappet
– moderen er så fysisk eller psykisk handicappet, at hun ikke er i stand til at tage vare på barnet

Selve aborten foregår næsten som ved en almindelig fødsel. Kvinden får lagt vefremkaldende stikpiller op i skeden, hvorefter fosteret udstødes/fødes.

Risiko og følgevirkninger ved provokeret abort

Langt den største del af alle behandlinger foregår uden komplikationer, så der er ingen grund til nervøsitet. Den største risiko set med lægelige øjne, er risikoen for kraftig og alvorlig blødning.

Annonce ♥

Det skal dog understreges, at det er yderst sjældent, at denne komplikation opstår. En anden sjælden risiko er infektion, der kan resultere i blodforgiftning, og det kan nedsætte din evne til at gennemføre en graviditet senere hen.

Kan du blive gravid igen

Hvis din abort forløb uden komplikationer, vil dine chancer for at blive gravid igen på senere tidspunkt være lige så store som normalt. Snak med din læge hvis du er i tvivl.

Fysiske følger efter indgrebet

Det er meget normalt, at kroppen skal indstille sig på ikke at være gravid mere. Det betyder, at du stadig kan opleve graviditetssymptomer som kvalme og brystspændinger ca. en uges tid efter indgrebet.

Du kan også have humørsvingninger, da graviditetshormonerne stadig er i din krop.

Psykiske følger efter abort

Kvinder der har fået foretaget en provokeret abort reagerer meget forskelligt bagefter. Nogle bliver meget kede af det, fordi de er i tvivl om, hvorvidt det nu var den rigtige løsning.

Det kan være, at du følte dig presset af dine omgivelser til at få foretaget aborten. Og nu hvor det er en realitet, bliver din sorg til vrede over, at du bukkede under for presset.

Det kan også være, at du ikke et sekund har været i tvivl om, at en abort var den rigtige løsning, men efterfølgende indsniger tvivlen sig. Det kan også være, at du bare er lykkelig og lettet over, at det er overstået.

Og så kan du opleve en kombination af at føle glæde og sorg på samme tid, hvilket er meget normalt.

Vigtigt – tal med andre om dine tanker

Uanset hvilken gruppe du tilhører, så er det rigtig godt at snakke med nogle om hele forløbet og dine tanker, da det at gennemgå en abort er en psykisk belastning.

Ligesom du havde ret til en støttesamtale, inden du tog beslutningen om abort, så har du også ret til en støttesamtale efter aborten. Så gør brug af dette tilbud eller træk på dine veninder eller andre i din nære omgangskreds.

Søg støtte i vores babyforum

Vores babyforum er et fantastisk sted, hvor du anonymt kan skrive sammen med andre kvinder, der har fået foretaget en abort. Pigerne derinde er super gode til at støtte hinanden og passe godt på dem, som behøver støtte.