Hvad må barnet hedde

Cæsar, Omega, Perfecto eller Dream. Det er blot nogle af de nye navne, der er blevet godkendt de seneste år. Uanset om du ønsker, at dit barn skal hedde noget helt specielt eller et mere traditionelt navn, er der nogle helt klare regler for, hvad dit barn må hedde både i forhold til fornavn og efternavn.

Navngiv dit barn inden 6 måneder

Selvom det kan være svært at vælge mellem de mange navne, skal alle børn navngives, inden de fylder et halvt år. Hvis dit barn ikke skal døbes eller først døbes efter et halvt år, skal navngivningen ske digitalt på borger.dk.

Overholder du ikke fristen på de 6 måneder, kan du få en bøde, og dit barn vil automatisk få moderens efternavn.

Det må dit barn hedde

Det er helt op til dig, hvad dit barn skal hedde, så længe det er på listen over godkendte fornavne. Du kan få inspiration til pige- og drengenavne her.

Udover at dit barn skal have et navn, inden han eller hun er fyldt et halvt år, er der også nogle andre regler, der gælder i forhold til fornavn, mellemnavn og efternavn:

-Det er muligt at give dit barn flere fornavne

Annonce ♥

-Det er muligt at give dit barn flere mellemnavne (både fra listen over godkendte fornavne, men også fra listen over de frie efternavne)

-Det er kun muligt at give dit barn ét efternavn. Hvis dit barn skal have begge forældres efternavne, vil det ene efternavn automatisk blive til barnets mellemnavn. I kan dog forbinde de to navne med en bindestreg og på den måde bliver det til ét efternavn

-En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn

Annonce ♥

-Hvis du ønsker at give dit barn et fornavn eller et efternavn, der ikke er godkendt, kan du søge om at få det godkendt på borger.dk


Hvis du fortryder

Hvis du på et tidspunkt ønsker at give dit barn et andet fornavn eller efternavn, er det i mange tilfælde muligt at foretage en navneændring.

Navneændringen koster et gebyr på 490 kr., og du skal søge om navneændringen på borger.dk. For at du kan ændre dit barns navn, er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

Annonce ♥

-Er I to om forældremyndigheden, skal I begge give samtykke til navneændringen

-Hvis du er alene om forældremyndigheden, skal du give barnets anden forælder besked om navneændringen

-Hvis du er alene om forældremyndigheden, og dit barn har samme mellem- eller efternavn som dit barns anden forælder, skal denne forælder afgive en erklæring om, at han eller hun accepterer navneændringen

Annonce ♥

-Er dit barn over 12 år, skal dit barn selv give samtykke til navneændringen

-Er dit barn under 12 år, skal myndigheden indhente oplysninger om barnets holdning til navneændringen ud fra barnets alder og modenhed

-Skal dit barn have et mellem- eller efternavn fra en sted- eller plejeforælder, skal sted- eller plejeforælderen give samtykke til dette

Annonce ♥

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Legaldesk.dk, hvor du nemt online kan lave dine egne juridiske dokumenter såsom testamente, børnetestamente, ægtepagt og fuldmagter.