Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer skal undgåes, når du er gravid, da disse kan være skadelige for dit foster. Denne artikel sætter fokus på hormonforstyrrende stoffer og beskriver, hvad de gør ved din krop og hvilke følgevirkninger der kan være. Artiklen er skrevet af Maria Helsbøl, cand.scient.san for MomCare.dk

Samspillet mellem forskellige hormoner i fosterstadiet er afgørende for, hvordan vi udvikler os, ikke kun frem til fødslen, men resten af vores levetid. Dette gælder dels vores udvikling i den tidlige og sene barndom, men også i vores pubertet og senere vores evne til at forplante os.

Udsættelse for hormonforstyrrende stoffer kan tilmed have indflydelse på, hvornår overgangsalderen indtræffer.

Fosterstadiet er en yderst porøs periode, hvor balancen mellem de enkelte hormoner ikke bør påvirkes af fremmede stoffer, som kan interagere med de naturlige hormoner, da dette kan have negative følgevirkninger.

I de seneste årtier har der været meget fokus på, hvad gravide udsættes for, og gang på gang konkluderes det, at gravide kvinder, som udsættes for høje niveauer af hormonforstyrrende stoffer, langt oftere får børn, der lider under negativt påvirket udvikling, end gravide kvinder, der så vidt muligt undgår disse stoffer.

Hvad er hormonforstyrrende stoffer

Hormonsystemet er involveret i samtlige af livets faser, og det påvirker stort set alle celler, organer og funktioner i vores kroppe. Hormonsystemet er med til at regulere vores humør, vækst, adfærd, hjernefunktion, intelligens, udvikling samt meget mere.

Annonce ♥

Et hormonsystem er opbygget af hormoner og kirtler. Hormoner er kemiske signalstoffer, som kirtelceller udskiller til blodkredsløbet, sådan at de transporteres rundt i kroppen via blodet.

Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der på divergent vis påvirker vores naturlige hormonbalance, og dette skyldes, at de hormonforstyrrende stoffer har samme virkninger og effekter som kroppens naturlige hormoner. Herunder følger WHO’s definition for hormonforstyrrende stoffer:

”Et hormonforstyrrende stof er et udefra kommende kemikalie, der ændrer funktioner i hormonsystemet, og dermed forårsager sundhedsskadelige virkninger i en intakt organisme eller dens afkom”

Annonce ♥

Ethvert hormonelt system påvirkes af hormonforstyrrende stoffer, og dette betyder, at bl.a. andet udviklingen af hjernen, stofskiftet og reproduktionsevnen bliver påvirket af hormonforstyrrende stoffer. Derfor er det åbenlyst, at ændringer i hormonbalancen potentielt kan få meget alvorlige konsekvenser for ens levevis.

Udsættelse for hormonforstyrrende stoffer er særligt kritisk i følsomme perioder i fostertilværelsen, hvor fosteret påvirkes via moderen, da udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i denne periode kan forandre den efterfølgende naturlige udvikling.


Sådan virker de forstyrrende stoffer

-Efterligner naturlige hormoners virkning
-Blokerer naturlige hormoners virkning
-Påvirker kroppens omsætning af naturlige hormoner
-Påvirker kroppens produceren af naturlige hormoner
-Påvirker transporten af naturlige hormoner

Annonce ♥

Sådan overføres hormonforstyrrende stoffer fra mor til foster

Tilstedeværelsen af hormonforstyrrende stoffer i mennesker kan påvises i spyt, blod, urin, blod fra navlestreng, fostervand, modermælk samt moderkagevæv. Fra blodet overføres de hormonforstyrrende stoffer til moderkage og navlestreng.

En gravid kvinde, der udsættes for hormonforstyrrende stoffer, giver dermed disse videre til fosteret via navlestrengen og moderkagen.

Følgevirkninger

Der er forskel på, hvilke påvirkninger der ses, grundet udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Drenge- og pigefostre påvirkes ofte på forskellige måder. Piger, som i fosterstadiet udsættes for hormonforstyrrende stoffer, risikerer at komme meget tidligt i puberteten.

Annonce ♥

Ligeledes øges risikoen for, at de kommer tidligt i overgangsalderen. Hvert tiende drengefoster, der udsættes for hormonforstyrrende stoffer, fødes med misdannede kønsorganer, hvilket indebærer øget risiko for lav sædkvalitet og testikelkræft.

Den nyeste forskning omkring emnet forbinder desuden udsættelse for hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet med en række sygdomme, der typisk rammer sent i livet. Det være sig sygdomme som diabetes, fedme, hjertekarsygdomme og kræft.

WHO mener, at omfanget af sygdomme, som skyldes, at et foster blev udsat for hormonforstyrrende stoffer, er betydeligt undervurderet.

Annonce ♥


De værste stoffer

Gravide udsættes for flere forskellige hormonforstyrrende stoffer. De tre mest effektfulde hormonforstyrrende stoffer, som gravide udsættes for, er parabener, phthalater og bisphenol A.

Vi vil i denne artikel fokusere på parabener, og hvilke negative konsekvenser der kan være forbundet med, at et foster udsættes for dette stof. Læs også vores artikel om hvordan du som gravid bør undgå bisphenol A.

Fælles for de tre hormonforstyrrende stoffer, der nævnes ovenfor, er, at de optages i kroppen gennem kosten, ved indånding og/eller gennem huden, hvorfor eksponeringen kan antages at være tilbagevendende.

Annonce ♥

Hvad er parabener

Langt de fleste har hørt ordet ‘parabener’, men det er næppe alle, som har hørt ordet, der præcist ved, hvad der gemmer sig bag betegnelsen. Derfor følger der en definition af stoffet herunder.

Parabener er hyppigt anvendte konserveringsmidler. Stoffet anvendes blandt andet i cremer og kosmetik samt visse typer af fødevarer og medicinske produkter.

Stoffet anvendes med henblik på at forbedre holdbarheden og forhindre svampe- samt bakterievækst. I dag er parabener, ifølge den officielle EU-regulering, tilladt i begrænsede mængder.

Annonce ♥

Det er både blevet påvist og konkluderet, at anvendelse af methylparaben og ethylparaben i personlige plejeprodukter ikke er farligt. Derimod er propylparaben, isopropylparaben, butylparaben, isobutylparaben under stærk mistanke for at have hormonforstyrrende effekter, hvilket selvsagt ikke er godt.

I Danmark er det forbudt at anvende de fire sidstnævnte parabener i kosmetik og plejeprodukter til børn under tre år. Set i lyset af dette forbud anbefales det, at gravide afholder sig fra at anvende plejeprodukter, som indeholder en eller flere af disse parabener.


Hvilken betydning har det for fosteret

Der er efterhånden videnskabelig konsensus om, at der er en sammenhæng mellem parabener og hormonforstyrrende effekter. Forskningsstudier af parabener i både celle- og dyreforsøg viser, at parabener kan have en østrogenlignende (det kvindelige kønshormon red.) virkning.

Annonce ♥

Det er blevet påvist, at markant udsættelse for østrogene stoffer kan have skadelig indflydelse på reproduktionsevnen.

Voksne kvinders østrogenniveau er højt, hvorfor det menes, at de mængder, som kvinder udsættes for via industriprodukter, ikke gør nogen mærkbar forskel. Det normale østrogenniveau hos fostre er derimod meget lavt.

Derfor kan udsættelse for industriprodukter, der indeholder store mængder østrogenlignende stoffer, påvirke et foster væsentligt. Parabener er endvidere mistænkt for at kunne øge chancen for at få kræft og bidrage til en ændret kønsudvikling.

Parabener bidrager til en uheldig cocktaileffekt

Hormonforstyrrende stoffer findes i et utal af forbrugerprodukter, vi kender fra hverdagen. Der findes hormonforstyrrende stoffer i blandt andet plastik, kosmetik, møbler, smykker og lægemidler. Vi udsættes på daglig basis for en kombination (en cocktail) af mange forskellige hormonforstyrrende stoffer.

Ny forskning viser, at udsættelse for en kombination af hormonforstyrrende stoffer, selv i meget små koncentrationer, som hver for sig ikke giver effekter, samlet kan have markante sundhedsskadelige effekter.

Som lovgivningen er i dag, kigger man kun på, om de enkelte stoffer overholder deres specifikke grænseværdier. Der tages derfor ikke højde for mulige cocktaileffekter i den nuværende lovgivning.

Hver dag udsættes gravide for mange produkter med hormonforstyrrende stoffer, hvor små uskadelige mængder tilsammen giver en effekt.

Lige nu er der flere forskellige forskere, der er i gang med at undersøge, hvordan kombinationen af forskellige hormonforstyrrende stoffer under graviditeten påvirker fosteret.

Ydermere forsøger flere forskere at afklare, hvilken eller hvilke perioder af graviditeten der er mest følsom(me) for de forandringer i hormonbalancen, der eventuelt kan påvirke fosterets senere udvikling.


Alternativer til parabener

To fordele ved parabener er, at disse er gennemprøvede, og at de er gode i forhold til allergi. Andre nyere konserveringsmidler kan give store allergiproblemer, og disse er i værste fald ikke testet i samme omfang, som parabener er.

Det er uvist, om alternative konserveringsmidler har hormonforstyrrende effekter i samme skala som parabener. Fakta er dog, at der findes en lang række andre tilladte konserveringsmidler (56 stk. godkendt i kosmetik red.), som kan og bør bruges frem for parabener.

Det nordiske miljømærke Svanen har opstillet flere forskellige kriterier for svanemærkning af kosmetik, og ét af disse kriterier er netop, at produktet skal være produceret uden parabener.

I skrivende stund findes der 27 deodoranter, 54 hårstylings- og 69 ansigtspleje- og renseprodukter, der er godkendt til at bære Svanemærket. Hvis du er interesseret, kan du se en oversigt over disse samt andre svanemærkede hudplejeprodukter, hvis du følger dette link til ecolabel.dk

Vi anbefaler, at du altid tjekker indholdsdeklarationen og bevidst fravælger produkter, som indeholder butylparaben, propylparaben, isobutylparaben og/eller isopropylparaben.

Den bedste måde at undgå hormonforstyrrende stoffer er at vælge svanemærkede produkter, da disse produkter, som nævnt, ikke må indeholde ingredienser, der er mistænkte for at være hormonforstyrrende.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med MomCare.dk, der tilbyder fødselsforberedelse, jordemoderkonsultationer, hjælp til amning og efterfødselssamtale.