Familieadoption

En famileadoption er, når der er et familiemæssigt bånd imellem dig og det barn, som du vil adoptere. Det kan også være, at du har tilknytning til barnets forældre. Eller der kan være tale om et barn du har haft i pleje igennem mange år. Omkring halvdelen af alle danske adoptioner er stedbarns- eller familieadoption.

Sådan foregår en familieadoption

Du skal sende en ansøgning om stedbarns- eller familieadoption til Statsforvaltningen. Ved denne type adoption kender barn og adoptanter hinanden i forvejen. Ofte er der tale om, at ægtefæller adopterer hinandens børn fra tidligere ægteskaber. Eller også er der tale om adoption af søskendebørn, børnebørn eller bekendtes børn. Reglerne er, at det kræver ingen godkendelse eller undersøgelse om egnethed, hvis man ønsker at adoptere sin ægtefælles barn, søskendebørn, børn af sine forældre eller børnebørn.

Hvis I ønsker at adoptere børn, som I kun kender overfladisk, så kræver det som regel en godkendelse. Fx kan I ikke uden videre adoptere fætre eller kusiners børn, medmindre I kan dokumentere, at I har et meget nærtstående forhold til børnene. Ligeledes kan I heller ikke adoptere feriebørn, som er kommet i jeres hjem regelmæssigt uden en godkendelse.

Adoption af forældreløse børn

Hvis et barn bliver forældreløst, så er det de sociale myndigheder, som har ansvaret for at få placeret barnet. I visse tilfælde har forældrene inden deres død udformet et børnetestamente. Dvs. de har på forhånd givet udtryk for, at barnet skal adopteres af nogle andre. Hvis dette er tilfældet, så vil de sociale myndigheder i langt størstedelen af tilfældene acceptere forældrenes ønske, og derfor er et godkendelseforløb af adoptanten eller adoptanterne heller ikke nødvendig. Dog skal et socialudvalg godkende placeringen, inden barnet bliver bragt i den pågældende familie.